Studija ispituje tjelesne tegobe kod adolescenata

Pretjerani zahtjevi u svakodnevnom školskom životu i u privatnom životu: Sve više djece pati od glavobolje. (Foto: Zlatan Duraković - fotolia)

Volonteri željeni za istraživanje adolescentne tjelesne nelagode

Fizičke tegobe poput ponavljajućih glavobolja ili bolova u trbuhu u djetinjstvu i adolescenciji relativno su raširene, ali one su do sada bile zanemarivane u istraživanjima. Nova studija na Sveučilištu Johannes Gutenberg Mainz (JGU) stoga je izričito posvećena tjelesnim tegobama kod adolescenata. Trenutno tražimo sudionike studije.

'

"Otprilike 25 posto sve djece i adolescenata pati od fizičkih tegoba koje se ponavljaju, kao što su trajne bolovi u trbuhu ili glavobolje", rekao je JGU. Međutim, u znanosti je ovo područje do sada bilo zanemareno. Nova bi studija sada trebala rasvijetliti ovo. Trenutno tražimo sudionike. Kontakt osoba je Dr. Stefanie Jungmann s Odjela za kliničku psihologiju, psihoterapiju i eksperimentalnu psihopatologiju na Psihološkom institutu JGU.

Mnoga djeca pate od fizičkih tegoba poput ponavljajućih glavobolja. (Foto: Zlatan Duraković - fotolia)

Četvrtina adolescenata s fizičkim tegobama

Prema riječima stručnjaka, činjenica da oko četvrtine djece i adolescenata pati od ponavljajućih tjelesnih tegoba nikako se ne odražava u istraživačkom radu na ovom području. "Česta pojava i s tim povezana psihosocijalna oštećenja pogođenih, kao i zdravstveno-ekonomske posljedice u suprotnosti su s činjenicom da su poremećaji s tjelesnim simptomima u djetinjstvu i adolescenciji zanemareno područje istraživanja", rekao je JGU.

Volonteri su željeli za studijske grupe

Studija na Psihološkom institutu JGU sada je namijenjena ispitivanju tjelesnih tegoba adolescenata u dobi od 11 do 17 godina. Trenutno tražimo volontere za tri studijske skupine. Grupe uključuju:

  • Djeca i adolescenti s fizičkim tegobama,
  • Djeca i adolescenti sa strahovima ili brigama,
  • Djeca i adolescenti bez fizičkih pritužbi ili strahova kao kontrolna skupina.
  • Prema JGU-u, odgovarajuća naknada za troškove plaća se za sudjelovanje u studiji, a voditelji studija na zahtjev daju i pojedinačne povratne informacije o nalazima ispitivanja. Ako imate pitanja o studiji ili registraciji, možete poslati e-poštu na [email protected] (fp)

Oznake:  Prirodno Hausmittel Bolesti